Asp.Net Web Api Dosya İndirme
Makale resmi

Merhaba Arkadaşlar,

Web api'de yapılan istekte dosya indirmek için, action içerisinde şuna benzer bir yöntem izleyebilirsiniz. 

 [HttpGet]
    public HttpResponseMessage DownloadFile()
    {
      var filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/") + "Content/sample.pdf";

      HttpResponseMessage result = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
      var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Open);
      result.Content = new StreamContent(stream);
      result.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/pdf");
      result.Content.Headers.ContentDisposition = new ContentDispositionHeaderValue("attachment");

      return result;
    }