Jquery'den Yalın Javascript (Vanilla Js)'e Geçiş
Makale resmi

Merhaba Arkadaşlar,

Çalıştığım iş yerinde, bu aralar frontend tarafında, ciddi bir performans iyileştirmesi yapmaktayım. Bu noktada, Jquery bağımlılığını kaldırma kararı aldım.

Peki neden böyle bir gereksinim duydum? Bunun aslında cevabı, aşağıdaki performans testinde gizli;

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, dom manipülasyonlarında yalın js yazmak ciddi bir performans kazanımı sağlamaktadır. Burada Vanilla Js diye bahsedilen kısmın, yalın javascript olduğu gözden kaçmamalıdır.

JQuery ile kullanılan metodların, Javascript üzerinde alternatiflerinin neler olduğunu, inşallah başlıklar halinde inceleyeceğiz.

Örneklerin çoğunu,  youmightnotneedjquery.com sitesinden aldım. [...]

Object Oriented (Nesne Yönelimli) Javascript Programlama
Makale resmi

Merhaba Arkadaşlar,

1995 yılında piyasaya sürülen JavaScript, sadece html içeriğe sahip, durağan siteleri canlandırma amacı güdüyordu. Aradan geçen uzun yıllar boyunca, basit bir script dili olarak görüldüğünden dolayı, ne yazıkki yeterince değer ve itibar görmedi.

Son bir kaç yılda ise, web uygulamalarının ortaya çıkışıyla birlikte, ciddi bir değer kazanarak, popüleritesini inanılmaz oranda arttırdı. Ne varki şu an piyasada, JavaScript'in doğru yazımıyla alakalı ciddi bir sıkıntı var. Halen daha ciddi bir programlama dili gibi değil, basit bir script dili gibi görülmeye devam ediliyor. Bu yüzden C#, Java, C++, PHP vs. geliştiricilerinin aşina olduğu Object Oriented (Nesne Yönelimli), Inheritance (Kalıtım) gibi konular, ne yazıkki çoğu JavaScript geliştiricisinin ilgi alanında değil. Standart Procedurel programlama devam ediyor.

Ancak artık çok ciddi uygulamalar ortaya çıkıyor (Outlook,Gmail vs.) ve bunların yazımı, yönetimi için ciddi modülerliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Burada da aslında OOP kavramı devreye giriyor. Peki OOP nedir?

Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama)

Programlama akışında kullanılacak her şeyin, nesne olarak kullanıldığı, ufak modüllere bölündüğü bir kod yönetim şeklidir. En büyük avantajı kod tekrarını ortadan kaldırmasıdır. [...]